Thursday, June 13, 2024
Home Γ' ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.
β. Τους Κανονισμούς της.
γ. Την από /0/2020 απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ (Νο ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διοργάνωση των αγώνων του Πρωταθλήματος της

Γ ́ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών, περιόδου 2020-2021.

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των ομάδων που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Γ ́ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.
Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διοργάνωσης του Πρωταθλήματος της Γ ́ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών, ορισμού και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών (εφεξής «η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2: Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ ́ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
ατων Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.
βτων Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
γτων αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
δκαι συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής.

Άρθρο 3: Καταρτισμός Ομίλων
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) έως δέκα (10) Ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια, οι οποίοι θα καταρτιστούν μετά τις τελικές Δηλώσεις Συμμετοχής.

Άρθρο 4: Δήλωση Συμμετοχής – Παράβολο
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο έως και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 14.00 ́, πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
Στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει, υποχρεωτικά να αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η ομάδα, ο αριθμός επικοινωνίας fax και (e-mail), της ομάδας.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΟ:
αΣχετικό παράβολο των εκατό (100) ευρώ.
βΤο Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεωνF.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο, νόμιμα επικυρωμένο.
γΈγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται επίσης από όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα κοινοποιηθούν, με ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής του Πρωταθλήματος.Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση κάθε οφειλής ενός σωματείου προς την ΕΠΟ σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Άρθρο 5: Επικοινωνία
Οι ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν, τον αριθμό του F.A.X. τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους. Για κάθε αλλαγή τους θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο.
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται με F.A.X και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail).

Άρθρο 6: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της Προκήρυξης και αφορούν:
ατις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ ́ Κατηγορίας βκάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά τα αρμόδια δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται στην παραβάτιδα ομάδα οι ανάλογες ποινές που προβλέπονται από τον ΚΑΠ.

Άρθρο 7: Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιρίστριας σε ομάδα γυναικών, που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας της. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των δώδεκα (12) ετών νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των δώδεκα (12) ετών (από την ημέρα των γενεθλίων της και μετά).

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών, που δε δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, καθ ́ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών από κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως των θέσεων στις οποίες αγωνίζονται. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιρίστριας η οποία αντικαταστάθηκε στον αγώνα.

Επιτρέπεται η συμμετοχή στη 18άδα, μόνο μέχρι και τριών (3) ποδοσφαιριστριών, με ηλικία άνω των τριάντα (30) ετών (Για τον προσδιορισμό της ηλικίας ισχύει η σχετική διάταξη του ΚΑΠ).
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και καθ ́ όλη την διάρκεια των αγώνων, τριών (3) αθλητριών με ηλικία κάτω των είκοσι (20) ετών (Για τον προσδιορισμό της ηλικίας ισχύει η σχετική διάταξη του ΚΑΠ).

Όλες οι αθλήτριες των ομάδων έχουν την υποχρέωση να είναι κάτοχοι Κάρτας Υγείας Αθλητή, που θα έχουν στην κατοχή τους, η οποία θα επιδεικνύεται μαζί με το Δελτίο Ποδοσφαιριστή στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση της, η οποία γίνεται από καρδιολόγο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94Α/2017) και την υπ’ αριθμ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.

Άρθρο 8: Γήπεδα
Για την έγκυρη συμμετοχή μίας ομάδας στο Πρωτάθλημα της Γ ́ Κατηγορίας, για την περίοδο 2020-2021, πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα.
Τα γήπεδα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν χλοοτάπητα (φυσικό ή πλαστικό) και να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
αΝα διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
βΝα πληρούν τους όρους ασφαλείας του κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων.
γΝα πληρούν τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων του Κ.Α.Π.
δ. Να βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει η ομάδα, ή αν πρόκειται για ομάδα του νομού Αττικής, εντός της ίδιας περιφέρειας.

Δε θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποια ομάδα δε διαθέτει γήπεδα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δε θα γίνεται δεκτή στο Πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που τα γήπεδα που έχουν δηλωθεί ως έδρες ομάδας καταστούν ακατάλληλα, προσωρινά ή μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ορίζει τους αγώνες της σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από την ομάδα και θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει η ομάδα ή της οικείας περιφέρειας, αν δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο στην Ένωση, ειδικά για το νομό Αττικής και πληροί τους όρους της διοργάνωσης.

Οι ομάδες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια.page3image1689344page3image1667712page3image3702256

Άρθρο 9: Πρόγραμμα αγώνων-Έναρξη των αγώνων
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ ́ Κατηγορίας θα διεξάγονται Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Σάββατο και απογεύματα άλλων ημερών για ειδικούς λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου
αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδα κλπ) και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Διοργανώτριας.
Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αιτήματα εκτός της ως άνω καθοριζόμενης προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης ή την ημέρα του αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
Οι ομάδες (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του προγράμματος στα κοινοτικά – δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.

Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά της ώρας, σε δύο (2) ημίχρονα των σαράντα πέντε (45) λεπτών το καθένα.
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που έχει τελικά ορίσει η διοργανώτρια με το πρόγραμμα της, για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο διαιτητής.

Η ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος και το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν την ημερομηνία της Δημόσιας Κλήρωσης.

Άρθρο 10: Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων. Σε περίπτωση ασθένειας ή αδυναμίας έγκαιρης προσέλευσης του γιατρού, οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αντικατάστασή του.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δε θα διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας. Εάν διεξαχθεί, ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ. Τα έξοδα των γιατρών επιβαρύνουν τις γηπεδούχες ομάδες.

Άρθρο 11: Προπονητές
Όλες οι ομάδες που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Γ ́ Κατηγορίας υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή κάτοχο:

αΔιπλώματος UEFA C ́ τουλάχιστον.
βΔελτίου Ταυτότητας προπονητή (τριετούς διάρκειας) σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κανονισμού Προπονητών περιόδου 2020-2021.
γΔελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, το οποίο θα εκδίδεται από το Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ.
Οι Φωτοτυπίες του Δελτίου Ταυτότητας και του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944) Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Άρθρο 12: Παρατηρητής Αγώνα
Ο Παρατηρητής Αγώνα θα ορίζεται από την Ένωση της γηπεδούχου ομάδας και θα αποζημιώνεται από τις γηπεδούχες ομάδες.
Οι γηπεδούχες ομάδες θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιες την αποζημίωση στον Παρατηρητή πριν την έναρξη του αγώνα. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ και η ΕΠΟ θα επιχορηγεί τις γηπεδούχες ομάδες με το ανωτέρω ποσό ανά αγώνα.

Άρθρο 13: Οικονομικά Θέματα
Η Οικονομική Εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής/Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν.
Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων του Πρωταθλήματος αυτού, ανήκουν στην τοπική, για κάθε γηπεδούχο ομάδα Ένωση, η οποία φροντίζει για την εκτύπωση εισιτηρίων των αγώνων και την προώθηση τους στις γηπεδούχες ομάδες. Η Ε.Π.Ο. παραιτείται του ποσοστού της υπέρ των Ε.Π.Σ. – Μελών της.

Άρθρο 14: Διαιτητές

Οι διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από τις κοντινότερες με την Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας Ενώσεις.
Στους αγώνες των ομάδων οι οποίοι ορίζονται να διεξαχθούν σε γήπεδα των ΕΠΣ Δωδεκανήσου, Σάμου, Κυκλάδων, Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, οι Διαιτητές και βοηθοί Διαιτητές θα ορίζονται από την Ένωση που ανήκει η γηπεδούχος ομάδα.Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ορισμού Διαιτητών ή βοηθών Διαιτητών σε αγώνα ομάδων των Ιονίων Νήσων, θα επιχορηγούνται αυτές με το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά αγώνα, για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των μετακινούμενων Διαιτητών και βοηθών Διαιτητών.
Τα έξοδα διαιτησίας (διαιτητής και βοηθοί διαιτητές) θα καλύπτονται από τη γηπεδούχο ομάδα και θα πρέπει να τα καταβάλλει η ίδια πριν την έναρξη του αγώνα.

Άρθρο 15: Έπαθλα Πρωταθλήματος
Η ομάδα που θα καταλάβει βαθμολογικά την πρώτη (1η) θέση, στον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης του ομίλου στον οποίο θα συμμετάσχει, θα ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια ομάδα του ομίλου και θα της απονεμηθεί ένα Κύπελλο και είκοσι πέντε (25) μετάλλια, για τις ποδοσφαιρίστριες και τον προπονητή τους.

Άρθρο 16: Προβιβασμός
Ο αριθμός των ομάδων του Πρωταθλήματος της Γ ́ Κατηγορίας που θα προβιβασθούν, θα καθορισθεί με Συμπληρωματική Προκήρυξη μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής όλων των ομάδων στο πρωτάθλημα και τον καθορισμό των ομίλων.

Άρθρο 17: Ραδιοτηλεοπτικά / Εμπορικά Δικαιώματα
Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στις ομάδες και η διαδικασία παραχώρησής τους στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα, περιγράφεται στον ΚΑΠ.

Άρθρο 18: Τελική διάταξη
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα Προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Γραμμένος

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

Αλέξανδρος Δέδες

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για τους αγώνες με Νησιά Φερόε και Ανδόρα

Ανακοινώνονται τα ονόματα των ποδοσφαιριστριών που κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Αλέξανδρος Κατηκαρίδης, για τους αγώνες της Α΄προκριματικής φάσης του EURO Γυναικών με τα Νησιά Φερόε (Ηράκλειο, “Θ....

Εθνική Νεανίδων: Η αποστολή για τα προκριματικά του Euro WU-19

Ο προπονητής της Εθνικής Νεανίδων Γιώργος Παπακώστας κάλεσε 20 ποδοσφαιρίστριες, οι οποίες συνθέτουν την αποστολή για τους αγώνες της Εθνικής στην 2η...

Η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 2023-2024

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 2023-2024. Σε αυτό συμμετέχουν 34 ομάδες. Θα διεξαχθεί σε 8 ομίλους με τη μορφή νοκ...

EURO 2025: Η κλήρωση και οι αντίπαλοι της Εθνικής Γυναικών

Με το Μαυροβούνιο, την Ανδόρα και τα Νησιά Φερόε κληρώθηκε η Εθνική Γυναικών στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών 2025.

Recent Comments